Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2019

रुपा मगरको प्रेम कविता कृष्ण वलीलाई

सात जुनीको प्रेमी तिमी मेरो कृष्ण वली उत्तर मेरो तिमी नै हौ जे होस् प्रश्नावली ।